Vakar visa Lietuva šventė Valstybės atkūrimo dieną! Kuršėnų dvare atidaryta puiki tautodailininkų paroda „Atmintis ateičiai“, Kultūros centre Šiaulių rajono garbės piliečio regalijos įteiktos nusipelniusiam treneriui Antanui Griciui.
Džiaugiuosi, kad ir man buvo leista pasveikinti nominuotąjį Garbės pilietį ir šventės dalyvius, primenant apie istorinį Lietuvos Tarybos nutarimą, paskelbusį nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje, pavedusį demokratiniu būdu sušauktam Steigiamajam Seimui nustatyti santykius su kitomis valstybėmis. 1918 metais Lietuvos Tarybai buvo svarbi demokratija, buvo svarbi politinė išmintis ir susikalbėjimas. Pagarba dr. Jonui Basanavičiui, sugebėjusiam susitarti su kairiaisiais ir dešiniaisiais, rasti kompromisą ir suderinti nutarimo tekstą bei priimti jį vienbalsiai. Svarbu ir dabar puoselėti demokratiją, lietuvybę, kalbą, kultūrą ir papročius, stiprinti Valstybės ir visuomenės pagrindą tradicinę šeimą. Svarbu, kad mus jungtų nuoširdi bendrystė, kurioje nebūtų vietos melui, kerštui ar neapykantai, kad pakaktų išminties ir tolerancijos bei pagarbos žmogaus laisvei ir teisei pasirinkti partiją ar išsakyti nuomonę ir nebūti dėl to žeminamam ir niekinamam, kad išmoktumėme vertinti žmonių darbus ir jų indėlį į bendrąjį gėrį, kad mūsų darbuose ir sprendimuose vyrautų skaidrumas ir viešumas bei tarimosi su visuomene kultūra. Susitelkimas bendram darbui dėl čia gyvenančių žmonių gerovės, dėl taikos ir vienybės – tegul stiprina ir turtina mūsų Lietuvą.