Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų galerijoje pristatytos Šiaulių rajono kultūrą ir meną reprezentuojančios net dvi parodos: Pedagogo, fotomenininko, poeto Meškuičių gimnazijos direktoriaus ALGIRDO KONTRIMO fotodrobių autorinė paroda „Vaikystės vandenų šalyje“ ir ŠIAULIŲ RAJONO DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ kūrybinių darbų paroda „Kalbantis menas“, kurias dainomis praturtino Raimondo Sinkevičiaus ir Audronės Bagūnaitės programa bei Birutės Sinkevičienės ypatingai gražus Šiaulių rajono pristatymas ir puikus parodų atidarymo pravedimas.
Didžiuojuosi kūrybingais ir savo kraštą garsinančiais žmonėmis!
Ačiū fotomenininkui, poetui, pedagogui, Šiaulių rajono Meškuičių gimnazijos direktoriui Algirdui Kontrimui ir Šiaulių rajono dailės ir technologijų mokytojoms: Jūratei Termenienei, Romualdai Katauskaitei, Alinai Gricienei, Žygintai Ivanavičienei, Indirai Zebčiukienei, Daliai Jakubauskienei, Aistei Jakelaitytei, Ritai Kuodienei, Vitalijai Daužvardienei, Ievai Galkauskaitei –Tenienei, kurių kūryba grožėsimės Seime iki birželio 7 d.
Ačiū parodas padėjusiai surengti Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorei Birutei Poškienei, tarybos narei Adai Grakauskienei.
Dėkoju Seimo nariams, atėjusiems į parodos atidarymą.
Džiaugsminga akimirka – prie mūsų parodos stabtelėjo į Katalikų kronikos 50-mečio konferenciją Seime skubantys J.E. Kardinolai, Vyskupai ir konferencijos dalyviai.