Prie Lietuvos partizanų memorialo Kryžkalnyje vyko XV-oji Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventė ,,Leiskit į Tėvynę“. Pakylėjančios net 20-ties Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių chorų atliekamos dainos ir skambantys posmai kvietė susimąstyti apie Laisvės kainą, apie pasiaukojimą ir meilę Tėvynei. Su Šiaulių rajono Tarybos nare, patarėja, tremtine Ada Grakauskiene labai nudžiugome, kad šioje šventėje dalyvavo ir mūsų rajono politinių kalinių ir tremtinių choras, vadovaujamas Jovitos Bražukienės. Dėkoju šauniesiems choristams ir jų vadovams, nuoširdus ačiū Raseinių rajono savivaldybės merui Andriui Bautroniui ir puikiems kultūros darbuotojams, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkui Gvidui Rutkauskui ir visiems, kurių pastangų dėka ši šventė įvyko.