Angelų sargų – Policijos dienos proga, minint Lietuvos policijos 100 metų jubiliejų, Šiaulių apskrities policijos pareigūnai sulaukė daug sveikinimų ir padėkų.

Kartu su Seimo nariu Stasiu Tumėnu, Šiaulių miesto ir rajono merais, bendradarbiaujančių įstaigų ir organizacijų atstovais turėjau garbę padėkoti policijos pareigūnams už pasiaukojantį, atsakingą darbą, saugumo užtikrinimą valstybei ir jos žmonėms.  Šiandien policija yra moderni ir šiuolaikiška institucija, to pasiekusi savo pastangomis, įgijusi žmonių pasitikėjimą. Linkėjome jiems ir toliau būti pavyzdžiu kitiems. Keletui pareigūnų įteikiau ženklelius „Atkurtai Lietuvai – 100“, o Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui Ramūnui Sarapui atminimo dovaną.

Per 100 metų policijai teko patirti daug reformų ir iššūkių, kartu pajusti augantį visuomenės pasitikėjimą, supratimą, kad policija visuomenės gyvenime yra itin reikalinga.