Šūkis „Už jūsų ir mūsų laisvę“, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną LR Seime, skambėjo dar ryškiau ir tvirčiau, su dar didesne atsakomybe vertinant nueitą kelią į valstybingumą ir suprantant iškovotos laisvės ypatingą reikšmę. Mintimis buvome kartu su didvyriška Ukrainos tauta. Klausant jausmingos penkių vaikų motinos Anos Gladkajos kalbos apie patirtus išgyvenimus Donbase, apie agresoriaus suplėšytą jų gyvenimą ir dėkingumą Lietuvai už suteiktą prieglobstį, daugeliui sudrėko akys.
Iškilmingas vėliavų pakėlimas Nepriklausomybės aikštėje ir ypatingas jausmas kartu su gausybe žmonių nešant didžiules Lietuvos ir Ukrainos vėliavas, nusidriekusias per visą Gedimino prospektą – alsavome taiką, jautėme galingą vienybės jėgą! Vilniaus Katedroje meldėmės, kad greičiau pasibaigtų karas Ukrainoje, kad visada triumfuotų tiesos pergalė prieš melo, pykčio ir nesantaikos imperiją. Šviesa visada nugali tamsą!