Malda už Tėvynę ir jos žmones – Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Ypatingai prasminga J.E. Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija švenčiant Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį.
Keletas citatų susimąstymui:
1.“Pranašas Jeremijas skundžiasi Dievui dėl priešų nedėkingumo ir piktavališkumo. „Kas gi už gera blogu atsiteisia?“ – jis klausia. Ir kartu atsidūsta: „O jie man iškasė duobę“ (Jer 18, 20). Kad ir kaip būtų apmaudu, dauguma iš mūsų esame išgyvenę panašią patirtį: ž…monių nedėkingumo, pavydo ir sąmokslų. Tai patyrė ir Senojo Testamento pranašai, ir Jėzaus apaštalai, ir, galiausiai, pats Jėzus. Neaplenkė ši patirtis ir tų, kurie savo laiku – prieš trisdešimt metų ir vėliau – aukojo jėgas ir rizikavo tėvynės labui. Kas skelbia tiesą ir daro gera, neretai susiduria su kitų žmonių pavydu. Tik žinodami, kad einame kartu su tuo, kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, galime pasikliauti jo pagalba.“
2.“Jėzus nesmerkia noro pirmauti, būti priekyje, vadovauti. Pateikdamas save kaip pavyzdį, jis sako, kad galia visų pirma yra duota tarnauti. Visos pozicijos, postai, atsakomybės, aukštos pareigos – tai tik priemonės geriau tarnauti kitų gėriui. Valdžia mums suteikiama ne dėl mūsų pačių, o dėl tų, kuriems esame kviečiami padėti savo tarnyste. Ir Jėzus puikiai žino, kad net ir su visišku atsidavimu tarnaudami kitiems, rizikuojame likti neįvertinti, atmesti, persekiojami.“
3.“Tiems, kurie kovojo dėl Lietuvos laisvės, reikėjo drąsos, ryžto ir stiprios valios, kad savo pastangomis pasiektų išsvajotą tikslą. Šiandien mes džiaugiamės atkurta Lietuvos Nepriklausomybe. Visgi šiandien turime naujų iššūkių, kurie reikalauja ne mažiau drąsos, ryžto ir valios atkurti naują laisvę – mūsų širdžių laisvę, idant būtume tikrai laisvi žmonės: laisvi nuo pavydo, galios troškimo, vien savanaudiškų siekių bei planų. Kad būtume laisvi piliečiai, pasirengę vykdyti ne savo valią, o kurti laisvų ir vienas kitą mylinčių žmonių visuomenę.“
4.“Šiandienos šventė yra proga savęs paklausti, kaip man sekasi gyventi šioje laisvėje – ar mano širdis yra tikrai laisva nuo savanaudiškumo, galios ir garbės troškimo, kiek turiu vidinės laisvės, kad siekčiau užtikrinti Lietuvos laisvę? Kiek aš ją vertinu? Kiek prisidedu prie visų bendro gėrio kūrimo? Galiausiai, kiek aš myliu Lietuvą ir ar didžiuojuosi būdamas jos piliečiu?“
Šventė, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30- mečiui buvo puiki ! Nepriklausomybės aikštėje „22:44 Lietuvos laiku“ ją užbaigė šventiniai fejerverkai, iššovę į padangę tą valandą ir minutę, kai 1990-ųjų kovo 11-osios vakarą buvo priimtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo.
Nuoširdus AČIŪ, jos kūrėjams, organizatoriams, dalyvavusiems ar žiūrėjusiems per TV. Vyko džiugios, iškilmingos šventės visoje Lietuvoje. Pagarba Nepriklausomybės akto signatarams ir visiems Lietuvos žmonėms ! Dirbkime, stiprinkime savo Valstybę, nes kaip rašė Justinas Marcinkevičius „Tėvynę reikia visą laiką lipdyt ir kurti…“.’