Rašytojo, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Romo Gudaičio naujos knygos „Cezario kančios” sutiktuvės tapo prasmingo susitikimo su knygų mylėtojais, įdomių pokalbių ir įžvalgų vakaru.
Turtinga literatūrinė kalba parašyta jau vienuoliktoji knyga jungia praeities ir dabarties istorijų motyvus, novelėse ir esė lyriškai pasakoja apie konkrečius žmones, besikeičiančią visuomenę ir egzistuojančias patyčias.
Romas Gudaitis kalbėjo, kad jį kaip rašytoją formavo dainos, sklindančios gimtinės pievomis, knygos ir jų uolus skaitymas bei didžiulis tikėjimas tautos vienybe. Pasakodamas apie savo gyvenimo kelią jis priminė būtinybę kalbėti apie tikrovę, kuri tampa perspėjimu dėl ateities, skatino padėti jaunimui atsiskleisti, būti atsakingais ir aktyviais pilietiškumo puoselėtojais.
Knygų gimimas visada teikia džiaugsmą. Išėjome iš renginio dvasiškai praturtėję.
Dėkoju, šį gražų renginį organizavusiems, Seimo Bendrosios ir bibliografinės informacijos skyriaus vyriausiajai specialistei Rasai Praninskienei ir Seimo nariui Antanui Vinkui.
(Nuotraukos Džojos Barysaitės ir Ingridos Tamulevičiūtės)