Trečiadieniai Seime turi kitokį nei paprastai darbo ritmą: intensyvų įstatymų svarstymą komitetų posėdžiuose, dalyvavimą ir diskusijas konferencijose, susitikimuose, frakcijos posėdžiuose. Džiaugsmas buvo vakare dalyvauti naujausios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Romo Gudaičio knygos „Vėlyva malda“ pristatyme. Taiklios ir išmintingos literatūrologo dr. Viliaus Gužauskio, Kovo 11-osios Akto signataro Algirdo Kumžos, Seimo pirmininko, signataro Česlovo Juršėno mintys ir prisiminimai, Juozo Šalkausko išraiškingai skaitomos knygos „Vėlyva malda“ ištraukos ir rašytojo, signataro Romo Gudaičio nuoširdus kalbėjimas apie literatūrą ir jos vaidmenį, apie kiekvieno rašytojo norą, kad jo širdis plaktų į taktą skaitytojo širdžiai.
„Kokie mes Tėvynei savo – sūnūs ir dukros“<…> „…kaip gražiai prasidėjo mūsų žygis į Atgimimą, Laisvę, Nepriklausomybę. Nuo literatūros, nuo iškentėtos žodžio tiesos prasidėjo, todėl ir atgarsį rado.“ <…> „.. tad padėkite mums ant šių namų slenksčio, pagelbėkite išsaugoti ištikimybę lietuvių literatūrai, tikėjimą savo Tauta, gimtojo žodžio galia ir atmintimi. Tuomet, kai taip sunku atsispirti svetimoms įtakoms ir abejotinoms brukte brukamoms „vertybėms“, kai lengva atsidalinti į savo pasaulėlius ir egocentrizmą. Ir visa, kas nedora, žema, laikina, – tenepasiekia gražaus Jūsų žygio vis į kitų kartų širdis…“