Akimirkos tarp posėdžių – pasidžiaugimas Seimo Vitražo galerijoje šiandien atidaryta paroda „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai – 50“ ir mieli susitikimai su drąsiais, tikėjimo šviesą nešančiais ir kurti gyvenimą ant istorijos egzaminą išlaikiusių amžinųjų vertybių raginančiais žmonėmis: J.E. kardinolu Sigitu Tamkevičiumi, Laisvės premijos laureate, viena iš „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ bendradarbių vienuole Bernadeta Mališkaite. seserimi eucharistiete Regina Edita Teresiūte ir kt..
Man, kaip Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos narei, buvo labai įdomu išgirsti prisiminimus apie 1972 m. kovo 19-ąją Simno klebonijoje, kun. Sigito Tamkevičiaus kambarėlyje pradėtą leisti Katalikų Bažnyčios Kroniką, kuri žadino tautinį, religinį sąmoningumą, skleidė tikrąją tiesą apie žmogaus ir tikinčiųjų teisių padėtį okupuotoje Lietuvoje. Per 17 metų išėjo 81 Kronikos numeris ir įtakojo kitų pogrindžio leidinių: „Aušra“, „Dievas ir Tėvynė“, „Rūpintojėlis“, „Tiesos kelias“, „Perspektyvos“ išleidimą bei mūsų tautos ėjimą į laisvę, į Kovo 11 – ąją.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos steigėjas, 1972–1983 m. vyriausiasis redaktorius ir leidėjas, politinis kalinys, kalėjęs sovietų lageriuose ir tremtyje, Jo Eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius sakė: “Laisvė yra didelė ir brangi Dievo dovana, bet ja gerai pasinaudoti nėra lengva. Būtina išsaugoti tikrą laisvę, kuri remiasi tiesa bei meile žmogui. Linkiu dabarties ir ateitiems kartoms kurti savo gyvenimą ant istorijos egzaminą išlaikiusių amžinųjų vertybių.“