Lietuvoje lankėsi ir Seime posėdyje kalbėjo Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininkas Ruslanas Stefančukas. Jis kalbėjo apie kupiną bendrų įvykių ir pergalių mūsų abiejų tautų istoriją, kartu anuomet (1514 metais) nugalėtą Maskvos kariuomenę mūšyje prie Oršos ir dabartinę kovą prieš agresorę. Ši kova grindžiama begaliniu ryžtu ir nepalaužiamumu, didvyriškai ginant nepriklausomybę, laisvę ir taikų gyvenimą Ukrainai, Europai ir visam laisvajam pasauliui.
Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininkas dėkojo Seimui, nes mes tapome pirmuoju užsienio parlamentu, pripažinęs Rusiją valstybe, remiančia teroristinius aktus ir vykdančia Ukrainos žmonių genocidą. Seimo priimtos rezoliucijos tapo pavyzdžiu daugeliui kitų parlamentų. Jis dėkojo už Lietuvos paramą, už 2023 metų Lietuvos valstybės biudžete skirtas lėšas Ukrainos kariuomenės reikmėms bei karių mokymo ir medicininės reabilitacijos paslaugoms.
Ryžtingi ir jaudinantys Ruslano Stefančuko žodžiai: „Esame ne tik stiprūs, bet ir nepalaužiami. Noriu, kad visi tai išgirstų, ypač rusai – mūsų nepalaušite! Mes laimėsime ir pasieksime visus savo tikslus, nes iš kartos į kartą mes mokame kovoti ir mokame dirbti, nes kiekvienas ukrainietis rodo išskirtinį didvyriškumą, nes turime ištikimų draugų. Lietuva tarp jų užima ypatingą vietą.“

(R.Stefančuko kalbos įrašas: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1… )
Seimas vienbalsiai priėmė nutarimą dėl 2022 metų Laisvės premijos paskyrimo Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui