Spalio 18 dieną, Kuršėnų kultūros centre, vyko Lietuviškojo kalendoriaus šventė.
Pagerbtas poetas, publicistas, vertėjas, pirmojo lietuviško kalendoriaus leidėjas, liaudies švietėjas Laurynas Ivinskis (1810–1881), kuris Milvydų dvare, netoli Kuršėnų, praleido paskutinius savo gyvenimo metus, palaidotas senosiose Kuršėnų kapinėse, o centrinėje miesto aikštėje jam pastatytas paminklas.
1979 metais Kuršėnų miesto kraštotyrininkai, vadovaujami mokytojos, garbės kraštotyrininkės Sigitos Lukienės pradėjo rinkti kalendorius. Eksponatų daugėjo, todėl 1996 metų gruodžio 21 dieną Kuršėnų kultūros namuose duris atvėrė Kalendorių muziejus. Jo atidarymas sutapo su pirmojo lietuviško kalendoriaus išleidimo 150-osiomis metinėmis. Už šią veiklą Sigitai Lukienei vėliau buvo suteiktas ir Kuršėnų miesto garbės piliečio vardas. Šiuo metu Kalendorių muziejuje sukaupta per 5000 eksponatų, tarp kurių ir užsienietiški, ir labai seni – 1867 m., 1895 m. kalendoriai.
Lauryno Ivinskio premija – nuo 1990 metų kasmet skiriama už geriausią per metus išleistą lietuvišką kalendorių. Premiją įsteigė Šiaulių rajono savivaldybė. 2019 metų Lauryno Ivinskio premijos laureatu premijos skyrimo komisija pripažino „Dzūkų kalendorių“, kaip labiausiai atitikusį Lauryno Ivinskio premijos skyrimo nuostatus, išsiskyrusį savo menine, išliekamąja verte, dizainu bei aktualumu. „Dzūkų kalendorių“ sudarė Juozas Žitkauskas.
Šventėje dalyvavo dzūkai – dainininkė Veronika Povilionienė, aktoriai Sigitas Jokubauskas, Dalius Jančiauskas, Kuršėnų miesto garbės pilietis Stasys Lipskis ir daug kitų garbių svečių.
Man ši Lauryno Ivinskio premijos įteikimo šventė visada yra iškili tautiškumo ir pagarbos kūrėjams išraiška. Šiemet ji buvo jau 30-oji.