Lietuviškojo kalendoriaus šventė Kuršėnuose – iškili tautiškumo ir pagarbos kūrėjams išraiška. Pirmojo lietuviško kalendoriaus sudarytojas ir leidėjas, liaudies švietėjas, poetas, publicistas Laurynas Ivinskis (1810–1881) palaidotas Kuršėnuose, čia centrinėje miesto aikštėje jam pastatytas paminklas. 1979 metais Kuršėnų miesto kraštotyrininkai, vadovaujami mokytojos, garbės kraštotyrininkės Sigitos Lukienės pradėjo rinkti kalendorius, o 1996 metų gruodžio 21 dieną Kuršėnų kultūros namuose duris atvėrė Kalendorių muziejus. Renovavus Kuršėnų dvarą, jame vietą surado ir kalendorių muziejus. Nuo 1990 metų Šiaulių rajono savivaldybės įsteigta Lauryno Ivinskio premija kasmet skiriama už geriausią išleistą lietuvišką kalendorių. Šiemet komisijos sprendimu premija įteikta Vytautui Daraškevičiui už kalendorių „Metai Saulės ratu“.