Puiku – 1,7 mln. eurų skirta bibliotekoms naujų knygų įsigijimui! Bendra 2020 m. skirta suma knygoms ir spaudiniams įsigyti – 4 mln. 46 tūkst. eurų. Tie, kuriems knyga yra vertybė – suprantame kaip tai svarbu, kad gimtų naujos knygos, kad jos pasiektų skaitytoją. Džiaugiuosi, kad Šiaulių rajono viešajai bibliotekai skirta 30 100 eurų suma taip pat greitai pavirs knygomis. Prisimenu, kaip 2019 metų pabaigoje skubėjome į bibliotekas, kad prisidėtumėme prie kilnios akcijos …„Knygų kalėdos“. Įsimintinos džiugios vaikų knygų šventės Kuršėnuose, kurių globėja esu jau 15 metų. Renginių metu įsitikinau, kad geriausia dovana – knyga.
Pirmojoje lietuviškoje knygoje 1547m. Martynas Mažvydas rašė: „Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit. Ir tatai skaitydami permanykit. Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turėti. Ale to negalėjo nė vienu būdu gauti“. Gyvename vertybių kupiname laikmetyje, tik mokėkime tuo džiaugtis.
(Nuotraukoje: „Knygų kalėdos 2019 “ Kuršėnų bibliotekoje. Kartu su patarėja Ada Grakauskiene atvežėme knygų.)