Latvijai, šiandien švenčiančiai Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, linkiu klestėjimo ir nuolatinio pažangos siekimo ! Gegužės 4 d. Latvija priėmė Nepriklausomybės Deklaraciją. Latvijos ir Lietuvos tarpparlamentinių grupių veikla, diskusijos ir konferencijos, problemų sprendimai, bendras darbas Baltijos asamblėjoje bei Baltų vienybės dienų minėjimai rodo gražų mūsų šalių parlamentarų bendradarbiavimą. Tai galiu liudyti kaip ilgametė Baltijos asamblėjos ir tarpparlamentinės grupės narė ir renginių dalyvė.


Nuotraukoje: Baltų vienybės renginyje džiaugsmingai laikau iškėlusi Lietuvos ir Latvijos šalių vėliavas kaip mūsų bendrystės išraišką.