Aušros vartų koplyčioje, šioje ypatingoje vietoje prieš keletą dienų vyko Šv. Mišios, skirtos Laisvos visuomenės instituto 10 metų veiklos paminėjimui ir po to vyko prasminga konferencija.
Dianos Karvelienės vadovaujamo kolektyvo susitelkimas, išmintis, neša gerąją žinią, nuolat primenančią pamatines vertybines nuostatas. Labai prasminga kolektyvo veikla: konferencijos, tyrimai, leidiniai ir straipsniai, pilietinės iniciatyvos, įvairūs projektai. Šio instituto veikla turi didelę reikšmę stiprinant demokratiją, skatinant aktyvų pilietinį dalyvavimą politiniuose procesuose, kad sprendimai būtų pagrįsti žmonių apklausų duomenimis ir geriausiomis praktikomis, užtikrinant teisingumą ir bendrojo gėrio kūrimą. Pagirtinos pastangos kurti visuomenę, kuri saugoja ir puoselėja laisvei būtinus gėrius. Tai: žmogaus gyvybė, vyro ir moters prigimtinis skirtingumas, šeima, tėvų teisė pagal savo dorovinius principus auklėti vaikus, sąžinės, religijos ir žodžio laisvė ir kt.
Dėkojant už aktyvią, prasmingą Laisvos visuomenės instituto veiklą belieka visiems priminti: Jėzaus bylojo savo mokiniams:
„JŪS ŽEMĖS DRUSKA. Jei druska nustotų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.
JŪS PASAULIO ŠVIESA. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia ryku degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir Jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų Jūsų gerus darbus ir šlovintų Jūsų Tėvą danguje”.(Mt 5, 13–16)