Diskusijų išties turime labai daug svarstant ir teikiant siūlymus dėl Valstybės ir Socialinio draudimo fondo biudžetų. Mūsų frakcijos pasiūlymai jau nukeliavo į Vyriausybę. Šiandien Socialinių reikalų ir darbo komitete svarstėme Valstybinio socialinio draudimo biudžeto projektą.
Įvertinant didelę infliaciją ir didėjančias maisto ir paslaugų kainas labai tikslinga pagalvoti apie socialinio draudimo pensijų spartesnį didinimą, tiek bazinės pensijos dalies, tik individualiosios dalies, nes dabartinis didinimas neatsveria infliacijos. Teigiamai vertinu SODROS dabartinę finansinę padėtį ir siūlomą pensijų didinimą, bet pasvarstykime, ar galima didinti pensijas sparčiau? Šiuo metu pensija sudaro tik 45,2 proc. buvusio darbo užmokesčio – artimiausias tikslas, kad pakeitimo norma būtų bent 50 proc. Siekiant didinti sumokėtų įmokų ir išmokų ryšį, skatinti sąžiningai mokėti mokesčius ir tada tikėtis didesnės pensijos, SIŪLIAU padidinti papildomą individualiosios socialinio draudimo pensijos dalies indeksavimo koeficientą – individualioji pensijos dalis padidėtų nuo beveik 15 iki 20 proc., o tai pareikalautų 89 milijonų iš SODROS rezervo, kuris 2023 m. pasieks 1 milijardą 605 milijonus eurų. (pridedu lentelę apie rezervinio fondo didėjimą.). Komitete balsai pasiskirstė po lygiai: 6 už, 6 susilaikė. Argumentų daug ir įvairių, todėl BŪTINA DISKUTUOTI – ar turėti didesnį SODROS rezervo fondą, ar sparčiau didinti pensijas žmonėms?