Praėjusį savaitgalį vykau į Kužius, čia labai mieloje medinėje Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje vyko Šilinės atlaidai. Buvome pakylėti ypatingų Šv. Mišių, kurias su begaline meile, dėmesingumu ir nenusakomu tikrumu aukojo parapijos klebonas Tomas Reinys. Eisena miestelio gatvėmis iki naujo kultūros objekto – anfiteatro net ir lynojant buvo malonus procesas. Šaunios Kužių seniūnės Jolandos Rudavičienės telkiami žmonės moka daryti prasmingus darbus. Džiaugiausi gražiai tvarkomu miesteliu, įvairiomis iniciatyvomis, čia rengtomis kraštotyrinėmis konferencijomis, kurių iniciatorė yra mokytoja Violeta Laurutienė, o man didžiulė garbė jau eilę metų būti jų globėja. Renovuota Kužių gimnazija ir didžiulis indėlis į tai, tuometinės direktorės Romos Meinoriutės, renovuotas seniūnijos pastatas, skulptūros ir gėlynai bei daug kitų prasmingų darbų. Nuolat atvykdama į susitikimus ir renginius matau kaip keičiasi mūsų miesteliai ir kaimai. Kužių seniūnijos patalpose buvo malonu aplankyti talentingo tautodailininko .Rimanto Daugino tapybos darbų parodą.