Palaimintas sekmadienis! Kuršėnų Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje minėjome Parapijos 500 ir Bažnyčios 90 metų jubiliejines sukaktis. Šv. Mišias aukojo J.E. Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis, kviesdamas gyvenimą įprasminti kilniais darbais, džiaugsmu ir meile, gailestingumu ir ramybe, pažinti tiesą, kuri išlaisvina nuo blogio ir nesusipratimų bei mokėti atleisti savo kaltininkams.
Padėkos geradariams bei sveikinimai, nuostabios Liudo Mikalausko dainos ir pakylėjantis visuotinas džiaugsmas.