Darbo Seime kasdienybę pradžiugino labai šaunių Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokinių ekskursija, lydima mokytojų Robertos Stonės ir Vaidos Vielavičienės.
Žavėjausi mokinių žingeidumu.
Vitražo galerijoje suskambo mokyklos choristų gražiai atliekama daina.
Dėkoju už mielą susitikimą !