Kokie gražūs žmonės, padedantys gyventi, augti, tobulėti vaikams ir pakeičiantys jiems gyvenimo vingiuose pasiklydusias mamas. Ačiū globėjams ir visiems geros valios žmonėms, dalinantiems savo meilę, gerumą ir išmintį. Ačiū už labai prasmingą Kuršėnų šeimos namų globos centro kolektyvo šventę – jų parengtos, globojamų vaikų istorijų ir gerų patarimų knygos „Ak, Natai“ sutiktuves, kurios gimimą inicijavo talentinga psichologė-psichoterapeutė Donata Grakauskaitė – Šličienė, pasikvietusi puikias dailininkes: Žygintą Ivanavičienę, Aliną Gricienę, Dalią Jokubauskienę, Indirą Zebčiukienę. Muzikos garsų ir šaunių Lauryno Ivinskio gimnazijos gimnazistų, jų mokytojos Raimondos Rumbinatės prasmingi tekstai, įprasmino žodžių, galinčių pakylėti ir duoti sparnus galią.
Negailėkime meilės ir gerumo žodžių, švytėkime šviesą, viltį ir džiaugsmą nešančiomis mintimis.