Kažkieno ranka prieš 460 metų užrašė KURŠĖNAI. Istorija, kurios sukaktį minėjome, skambant dainoms, šokiams ir vaidinimams, iškilmingai eisenai vingiuojant miesto gatvėmis į gražųjį Kuršėnų parką, karūnuojant jau dešimtąjį Lietuvos puodžių karalių, kuriuo tapo talentingas meistras Mindaugas Torulevičius, džiaugiantis parodomis ir amatų pristatymu, klausantis įspūdingo Kuršėnų legendas ir istoriją pasakojančio miuziklo.
Nuoširdi padėka darbštiems ir kūrybingiems mūsų krašto žmonėms, kurie savo kilniais darbais kurią ateitį. Ačiū šios šventės organizatoriams, kultūrą puoselėjantiems žmonėms – Jūsų dėka matėme laimingus, iškilmingai savo miesto Jubiliejų švenčiančius Kušėnus.
Iš tėviškės molžiemio, kiekvienas lipdome savo gyvenimo pamatą. Svarbu, kad išliktumėme kartu su Venta, su Žemaitija, su Lietuva.