Gegužės 8 dieną Seime buvo atidaryta Kuršėnų meno mokyklos mokinių ir jų mokytojų darbų paroda „Žemaitijai – 800“. Parodoje eksponuojami keramikos, piešinių, tapybos darbai.

Atidarymo šventę vedė Kuršėnų meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Vaitekūnienė. Žemaitiškas dainas, kurias atliko vokalinio ansamblio dainininkai, kanklininkės, keitė pasakojimai apie Kuršėnų meno mokyklą, jos veiklą, talentingus vaikus ir jų mokytojus.

Piešiniuose mokiniai vaizdavo žemaičių žygius, jų kovas ir pergales, kovinės aprangos detales, ginklus. Jaunuosius kūrėjus domino vėliavos, žirgų anatomija, istoriniai įvykiai, to krašto tradicijos ir papročiai, pagonybės ir krikščionybės ženklai, pasakos ir legendos, gamtos vaizdai ir miesteliai, žemaičių tautinio kostiumo spalvos ir detalės, tarmė ir tekstai, žmonės – šokantys, švenčiantys, pamaldūs. Mokytojų kūryboje atsispindėjo tautinių raštų motyvai, senolių auginamų gėlių grožis.

Gražia žemaitiška kalba Žemaičių grupės Seime pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė pasidžiaugė turininga paroda, dideliu dėmesiu žemaičių kultūrai, o tuo pačiu ir visai Lietuvai.

Kuršėniškių klubo Vilniuje prezidentas Stasys Lipskis renginio dalyvius pasveikino su išvakarėse minėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena ir atlikėjams dovanojo knygų.

Parodos atidaryme kalbėjo Seimo narys, Kultūros komiteto narys Robertas Šarknickas.

Kuršėnų meno mokyklos dailės mokytoja Indira Zebčiukienė pasidžiaugė kad jau 15 metų Kuršėnų meno mokykloje aktyviai veikia dailės skyrius, kad vis daugiau norinčių mokytis piešimo, keramikos, nuo kurios neatsiejami Kuršėnai – Puodžių sostinė.

Man kaip kuršėniškei buvo didžiulė garbė, kad Kuršėnų meno mokyklos mokiniai ir mokytojai surengė Seime tokią gražią parodą. Darbų autoriams ir koncertavusiems vaikams įteikiau padėkas. Tai vienas iš daugelio renginių, skirtų Žemaitijos metams paminėti. Džiaugiuosi, kad Kuršėnų krašto mokiniai išmoningai atskleidė Žemaitijos grožį. Kartu su parodos dalyviais apžiūrėjome Seimo rūmus, kalbėjome apie Seimo narių darbą.