Kuršėnų dvare lankėsi Lietuvos Respublikos generalinė garbės konsulė JAV Ingrida Gertrūda Bublys ir Seimo narys, Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narys Stasys Tumėnas. Labai prasminga, kad toks susitikimas vyko Pasaulio lietuvių vienybės dienos išvakarėse. Nuoširdžiai dėkoju Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro vadovei Birutei Poškienei, jo darbuotojams už priėmimą ir gražų mūsų krašto istorijos bei Kuršėnų dvaro pristatymą. Mūsų tautos kultūros ir tradicijų puoselėjimas, ryšių su lietuviais pasaulyje išsaugojimas yra ne tik geroji žinia, bet ir įsipareigojimas stiprinti bendradarbiavimą.