Kuriantys ir gerumą dalinantys žmonės yra neįkainuojamas turtas!
# Nuoširdus ačiū fotografui Jonui Junevičiui ir jo šeimai už ypatingą fotografijų parodą „Anykščių kvarcinio smėlio raštai“, atvėrusią gamtos sukurto grožio žavesį ir gebėjimą jį pastebėti bei užfiksuoti unikaliose fotografijose, leidžiančiose pajausti bėgančio laiko – lyg smėlio tarp pirštų trapumą. Ačiū šios parodos Seime globėjui Seimo nariui Tomui Tomilinui ir kolegai Antanui Baurai.
# Ačiū Vilniaus arkivyskupijos Carito bendruomenei ir Seimo nariui Linui Kukuraičiui, pakvietusiems į džiaugsmingą Velykinę mugę ir galimybę dar labiau susipažinti su kilnia Jūsų veikla. Visa tai į Seimo kasdienybę įneša šviesą ir džiaugsmą.