Savaitgalis padovanojo daug tikro džiaugsmo. Lietingas oras nesutrukdė pasidžiaugti Kraštiečių švente Bazilionuose. Nuoširdūs pagyrimo žodžiai gražiai apie Bazilionų krašto istoriją kalbėjusiems šventės vedantiesiems skautams Monikai Valiulytei ir Mantui Januliui. PUIKŪS TIE MŪSŲ KULTŪROS ŽMONĖS! Daug kartų su šia mintimi palydžiu Birutės ir Raimondo Sinkevičių suorganizuotus renginius, parodas, susitikimus. Malonu buvo klausyti ir stebėti atlikėjų pasirodymus.