Konstitucinis teismas priėmė sprendimą, kad Konstitucijai prieštarauja draudimas į Seimą išrinktam politikui pasirinkti mandatą. Prisipažinsiu – nenudžiugau tokiu sprendimu, nes visada maniau, kad politiko teisė pasirinkti vieną ar kitą veiklą, negali būti aukščiau už rinkėjo teisę nebūti apgautam. Pasiūlymo, kurį teikiau dar 2015 m. ir ženklia balsų dauguma priimto rinkimų įstatymo tikslas buvo – užkirsti kelią rinkėjų apgaudinėjimui, nes dažnai partijos į rinkimų sąrašus įrašo žmonės, kurių pareigos nesuderinamas su pvz. Seimo nario ar tarybos nario pareigomis, bet jų buvimas kandidatų sąraše yra naudingas jį iškėlusiai partijai dėl pastarųjų populiarumo. Tai paskatina rinkėjus balsuoti už sąrašą, nors šie kandidatai net nesirengia tapti Seimo nariais ar tarybų nariais, o tampa tik rinkėjų viliotojais. Matėme daug tokių atvejų. Pagal apskųstąjį Seimo rinkimų įstatymą, pvz. Seimo nariu išrinkus Europos Parlamento narį Vyriausioji rinkimų komisija per 15 dienų jo įgaliojimus pripažintų nutrūkusiais. Manau, kad politikams privalo būti keliami aukštesni moralės ir žinojimo reikalavimai. Jie kandidatuodami turi žinoti rinkimų įstatymo normas ir žinodami pasirinkti, jei išties nesiekia apgauti rinkėjų. Vargu ar tai galima laikyti neapsisprendimu. Numanau skundą pasirašiusių partijų atstovų tikslą, kad rinkimuose jų partija, įrašiusi populiarius asmenis, gautų daugiau mandatų, bet ar tai sąžininga prieš rinkėjus, kurie lieka nuvilti !Džiaugiuosi, kad dar liko nepanaikintas rinkimų užstatas, kurį įvedėme, turėdami tikslą, kad jei sąraše esantis asmuo, kurio pareigos nesuderinamos su renkamomis pareigomis – išrenkamas ir mandato atsisako, jo sumokėtas rinkimų užstatas lieka valstybės biudžetui. (10 VMDU) Pritariu KT vienam iš argumentų, kad informacija apie kandidato einamas pareigas „yra vieša ir lengvai prieinama, taigi rinkėjai turi galimybę atsižvelgti į ją, laisvai ir nekontroliuojami susidaryti nuomonę apie kandidatą, be kita ko, jo ketinimų eiti atitinkamas renkamas pareigas rimtumą, ir apsispręsti, ar balsuoti už tokį kandidatą ar kandidatų sąrašą, į kurį jis įrašytas“. Linkiu, kad rinkėjai bus įžvalgūs, o partijos, sudarydamos rinkimų sąrašus, laikytųsi moralios politikos principų.