Šiandien Seime surengta labai reikalinga konferencija : „Sportas, laisvalaikis, negalia: ar užtikrinamos neįgaliųjų teisės? Dėkoju aktyviam Seimo nariui Neįgaliųjų teisių komisijos Seime pirmininkui Gediminui Vasiliauskui už iniciatyvą pakviesti nuotoliniu būdu diskusijai įvairių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus aptarti kaip Lietuva įgyvendina Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, kaip užtikrinama neįgaliųjų galimybė dalyvauti kultūriniame gyvenime, ilsėtis ir sportuoti. Į diskusiją įsijungė net 77 atstovai. Kalbėdama konferencijoje akcentavau, kad matydami šalyje vykstančius teigiamus pokyčius, skiriamą didesnį finansavimą įvairioms sritims, ypač svarbus yra požiūris į neįgaliųjų problemų operatyvų sprendimą. Programinės nuostatos privalo virsti konkrečiomis priemonėmis ir rezultatu, todėl privalome girdėti, veikti ir įgyvendinti. Didelėje salėje sujungti nuotoliniu būdu mes buvome artimi su žmonėmis, kurie pasiryžę spręsti neįgaliųjų problemas.