Konferencija, skirta iš Šiaulių rajone, Bridų kaime gimusio žymaus JAV lietuvių visuomenės veikėjo, muziejininko, lietuvybės puoselėtojo išeivijoje, mecenato, prelato PRANCIŠKAUS MYKOLO JURO (1891-1980) 130-mečiui paminėti, tapo prasmingu durų į istorinę atmintį atvėrimu. Dėkoju Seimo nariui Stasiui Tumėnui už mūsų visų sutelkimą įgyvendinti prasmingą idėją – prisiminti mūsų tautos šviesulius, įamžinti jų atminimą ir susimąstyti apie bendravimo ir bendradarbiavimo tiltų svarbą, apie dvasinių vertybių: kultūros, kalbos, tautiškumo išsaugojimą. Dėkoju šaunioms Bridų ir Sutkūnų bendruomenėms už siekį įamžinti šią ir kitas kilnias savo krašto asmenybes. Ačiū už malonų ir labai šviesų laiką klausantis PLB pirmininko pavaduotojo, Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininko Rolando Žalnieriaus, Seimo nario Stasio Tumėno, P. Juro giminaičio prof. habil. dr. Gedimino Merkio, Kretingos pranciškonų vienuolyno tėvas Bernardo ir Nijolės Raudytės, bridiškio kraštotyrininko Stepono Balčiūno ir kt. išmintingų žodžių, raginančių mokytis iš mūsų tautos iškilių asmenybių, žvelgti į gyvenimą gerumo akimis ir kurti ateitį, pirmiausia rūpinantis dvasinėmis vertybėmis.