Labai prasmingos konferencijos: „ Lietuvių kalba – tautos išlikimo garantas“ puikių pranešėjų, diskusijoje dalyvavusiųjų išsakytos mintys dar ir dar kartą priminė apie mūsų pareigą ir atsakomybę puoselėti gimtąją kalbą ir kultūrą. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykęs renginys buvo skirtas lietuvių kalbos paskelbimo valstybine 35-mečiui, prisimenant 1988 metais čia – Saulės mieste įvykusią Kalbos šventę ir pirmąjį lietuvių dramaturgijos festivalį „Atgaiva“. Ačiū tuometinės šventės iniciatoriams: Vaclovui Vingrui, prof. Kazimierui Župerkai, režisieriui Gyčiui Padegimui, dr. Vytautui Rubavičiui ir visiems, kurie tada ir dabar skleidžia ypatingąją lietuvybės šviesą. Ačiū dr. Ritai Miliūnaitei už puikų pranešimą, visiems kalbėjusiems, o Seimo nariui Stasiui Tumėnui už inicijuotą konferenciją ir diskusiją.
Sveikindama konferencijos dalyvius linkėjau didžiuotis lietuviškumu, mūsų tautos kultūra bei drąsos veikti ginant pamatines vertybes. Prisiminiau poetę Vidmantę Jasukaitytę su kuria kartu dalyvavome mitinguose ir konferencijose už lietuvių kalbos išsaugojimą. Viename savo straipsnių „Apie Seimo partijas ir lietuvių kalbą“ 2014 m. V. Jasukaitytė rašė: „Pradėkime savo valstybės, savo tėvynės, savo tėviškės gydymą. Pasikliaukime savo protu, savo nuojauta, kurią turime ir kuri neapvils. Atmeskime neapykantą, kurią tiek metų kažkas sumaniai mums lašino į kraują. Būkime stabilūs ir solidūs – mes esame mes ir tai reiškia, kad mes esame gyvoji, veikiančioji savo valstybės dalis. Mes esame savo tėvynės mintys, esame jos švari ir raiški kalba. Mes esame jos valandos ir minutės, metai ir šimtmečiai. Ji, mūsų žemė, apsirengs mumis ir veiks šviesos ir kiekvieno žmogaus laimės labui. Mes suvoksime, kad darbas yra mūsų gyvenimo pagrindas, ir dirbsime jį iš širdies. Visur paliksime po savęs kūrybingo ir doro žmogaus pėdsakus, ir viskas ims keistis….“
Nebijokime, puoselėkime savo gimtąją kalbą ir būkime lietuviais visur ir visada.