Europos paveldo dienų pynėje Kuršėnų dvaro sodybos rūmuose vyko įdomi konferencija, kurioje puikūs lektoriai: dr. Salvijus Kulevičius, dr. Dalė Puodžiukienė, Virginija Orstašenkovienė ir Jonas Kiriliauskas skaitė pranešimus apie Lietuvos dvarų kultūrą, išsaugojimą ir įtraukimą jų į aktyvų gyvenimą. Garbinga praeitis tarnauja dabarčiai ir ateičiai. Džiaugiuosi, kad naujos idėjos, patalpų įveiklinimas tampa naudinga ir sektina patirtimi. Kaip ir dera dvaruose – skambėjo Kuršėnų meno mokyklos šaunių mokytojų Kęstučio Rupšio ir Danutės Streckienės atliekama muzika.