Žavėdamosi geltonai žydinčių krokų pieva skubėjau į Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro svetainę, kurioje vyko labai nuoširdus pokalbis ir susitikimas su nauja, papildyta „Saulės deltos“ išleista knyga „ESU ŠALIA…“ , skirta prieš septynerius metus iškeliavusios amžinybėn, talentingos pedagogės, „Saulės deltos“ įkūrėjos, Lietuvos karalienės Mortos premijos iniciatorės Jadvygos Karinauskytės-Kauneckienės atminimui.
Jos ištikimo gyvenimo draugo Huberto Smilgio, jos mokinių ir ją pažinojusių prisiminimai, mintys apie gyvenimą ir Jadvygos pradėtų darbų tęstinumą, liudijo pagarbos ir meilės, kuri niekada nesibaigia, šviesą. Branginkime gyvenimą ir žmones, kurie yra šalia…
Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę pažinti šią iškilią asmenybę knygų pristatymo šventėse ir Karalienės Mortos premijų įteikimo talentingiausiems Lietuvos vaikams ceremonijų metu.
Iš archyvinių nuotraukų žvelgia visada gerumu ir meile spinduliuojanti Jadvyga.

06