Žemės ūkio ir aplinkosaugos klausimų suderinimas ne visada būna paprastas. Kartu su Aplinkos ministru Simonu Gentvilu, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininku Viktoru Pranckiečiu Kuršėnų žemės ūkio bendrovėje susitikome su Šiaulių regiono žemės ūkio specialistais, vadovais. Pasak ministro, tokiais specifiniais klausimais neužtenka pasirašyti įstatymus ar potvarkius – būtina pačiam patirti, kaip veikia gamtiniai procesai gyvulininkystės srityje. Aptarėme Nitratų direktyvos įgyvendinamą bei įstatymų ir įsakymų tvarkas. Teisinis reguliavimas turi būti aiškus ir tikslus, bet nežlugdantis gyvulininkystės. Aptarėme vandenviečių apsaugos ir naudojimo bei mėšlo tvarkymo problematiką, apžiūrėjome kaip laikomi galvijai. Vlado Kriaučiūno vadovaujama Kuršėnų žemės ūkio bendrovė paliko gero šeimininko įspūdį.