Džiaugiuosi prasmingomis kaimo bendruomenių šventėmis, jose dalyvauju jau daugelį metų, miela buvo pastaruoju metu pasidžiaugti kiek daug prasmingų darbų padaro aktyvūs, kuriantys ir telkiantys žmonės. Štai keletas kaimo švenčių akimirkų:
PAKUMULŠIAI. Šaunaus istoriko, šio krašto aktyvaus žmogaus Jono Kiriliausko iniciatyva, padedant Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūnei Editai Mileikienei ir Pakumulšių bendruomenės pirmininkei Editai Vilkienei pastatytas atminimo akmuo ir įamžinta Pakumulšių kaimo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose pradžia – 1590 m. Sukurtas buvusios akalicos – bajorkaimio ženklas – herbas. Surengta graži kaimo šventė.
LUKŠIAI. Aktyvios bendruomenės pirmininkės Vidutės Meižienės iniciatyva Lukšiuose buvo pastatyti nauji ir erdvūs bendruomenės namai. Šauni Kužių seniūnė Jolanda Rudavičienė ir Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas yra puikūs talkininkai bendruomenėms. Žavėjausi naujojo Lukšių kaimo bendruomenės pirmininko Sigito Pociaus darbais, iniciatyvomis ir surengta gražia švente.
GERGŽDELIAI. Džiugina Gergždelių bendruomenės pirmininkės Rasos Pocienės ir seniūnaitės Daivos Milašauskienės mokėjimas telkti ir į bendrą veiklą bei renginius pakviesti ir kaimo jaunimą. Kartu su Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariu Jonu Novogreckiu apsilankėme ir pasidžiaugėme Gegždelių sporto švente.