Sausio 18 d. Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios altarista kunigas Julijonas Miškinis šventė savo 85-erių metų sukaktį. Po šv. Mišių, kunigo gimtadienio dieną, kartu su patarėja Ada Grakauskiene, Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro direktore Janina Baniene, Kuršėnų politinių kalinių ir tremtinių klubo pirmininke Marija Šadlauskiene, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariu, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovu Alfredu Jonuška ir Kuršėnų miesto seniūnu Vytautu Gedmontu bei bažnyčioje buvusiais parapijiečiais jį gražiai pasveikinome.
Linkėjome gerbiamam kunigui sveikatos ir Dievo palaimos.
Buvo prisiminta, kad 1996 metais kunigas J. Miškinis buvo paskirtas į Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, kad jo rūpesčiu buvo pradėti Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokšto atstatymo darbai, o 1999 m. gegužės 31 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino autentiškai atstatytą bokštą. Per 24 kunigystės Kuršėnuose metus kunigas Julijonas Miškinis pelnė didžiulę parapijiečių pagarbą. Jis visada buvo aktyvus Laisvos ir Nepriklausomos Lietuvos idealų gynėjas ir patriotizmo puoselėtojas.
Kunigas Julijonas Miškinis džiaugėsi, kad parapijiečiai prisiminė jo gimtadienį, kad Kuršėnuose gyvena geri ir dvasingi žmonės.