Lapkričio 10 d. vyko paskutinis Seimo XII kadencijos plenarinis posėdis. Kalbėdama posėdyje prisiminiau, kaip prieš ketverius metus 105 Seimo narių pasitikėjimo balsais buvau išrinkta Seimo Pirmininko pirmąja pavaduotoja. Šis darbas nebuvo lengvas. „Gal ir naivu, bet ir po 16 darbo Seime metų dar tebetikiu moralios politikos galimybe. Tebetikiu, kad mums svarbios, prieš eilę metų mūsų kurtos ir priimtos Valstybės politiko elgesio nuostatos: pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, sąžiningumas, skaidrumas ir viešumas, padorumas, pavyzdingumas, nesavanaudiškumas, nešališkumas, atsakomybė“. Dėkojau visiems už bendrą darbą ir kviečiau pasidžiaugti priimtais žmonėms reikalingais sprendimais, o taip pat įvertinti klaidas. Teko suvalgyti ir pūdą druskos, nes savo nuomonės turėjimas, nesižvalgymas į praeitį, o ateities kūrimas bei kvietimas diskutuoti ir tik tada priimti sprendimus, patikdavo ne visiems. Palinkėjau, kad tarpusavio santykiuose vyrautų ne pyktis, skundai, kerštas, o pagarba kitokiai nuomonei, diskusijose gimstantys sprendimai, politinė kultūra. „Linkiu, kad tikėjimas ir pasitikėjimas, pasiaukojantis darbas, sąžiningas tarnavimas Valstybei ir žmonėms būtų kiekvieno iš mūsų veikimo pagrindu kur mes bebūtumėme ir ką bedirbtumėme.