Įteiktos Lietuvai ir ypač Kuršėnams svarbių žmonių – Vytauto Vitkausko ir Stasio Anglickio premijos, kalbėta apie žodžio, knygos ir kūrybos svarbą, apie pasiaukojančius mokytojus ir kūrybingus mokinius. Skambėjo muzika ir eilės. Buvo labai gera širdy, kad visa tai vyksta mano mieluose Kuršėnuose, nors ir nuotoliniu būdu. Vytauto Vitkausko premijos tikslas – skatinti moksleivių-jaunųjų filologų kūrybiškumą, nagrinėti aktualius lietuvių kalbos bei literatūros klausimus, mokytis kurti ir analizuoti prozos tekstus bei tęsti kalbininko Vytauto Vitkausko kalbos puoselėjimo tradicijas. Premija buvo įsteigta 2005 m. kalbininko lėšomis, o dabar ją tęsia Šiaulių rajono savivaldybė. Stasio Anglickio premija siekiama ugdyti mokinių kūrybiškumą, išsaugoti bei puoselėti poeto ir mokytojo Stasio Anglickio atminimą. Stasio Anglickio premija teikiama jau 22 kartą, jos įsteigimą iniciavo mokytojas Stasys Rumbinas ir jo dukra Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Raimonda Rumbinaitė. Man buvo didžiulė garbė įteikti jai sidabrinį atminimo medalį, skirtą literatūros klasikei Žemaitei ir sveikinimo raštą, kurį pasirašėme kartu su Seimo Švietimo, mokslo ir sporto komiteto pirmininku prof. Artūru Žukausku bei autorinę akademiko Eugenijaus Jovaišos knygą. Pagarba ir kitoms šaunioms Mokytojoms: Vitai Šventickienei, Ingai Valeikienei, Astai Mazūraitei, Alinai Šimkevičienei. Sveikinimai laureatams (pagal amžiaus grupes): Kostui Čaplinkskui, Eglei Ambrožaitei, Emai Stonytei, Patricijai Norkutei, Godai Kulikauskaitei, Emilijai Dubro, Arnoldui Žebrauskui, Irūnai Kačinskytei, Eglei Ambrožaitei ir Pijui Milašiui. Kartu su L. Ivinskio gimnazijos direktore Dalia Tamošiūnaite ir patarėja Ada Grakauskiene išgyvenome mielas apdovanojimų įteikimo akimirkas.