Kuršėnų dvare įteikta Lauryno Ivinskio premija už geriausią lietuvišką kalendorių! Kuršėnai neatsiejami nuo Lauryno Ivinskio (1810–1881) – pirmojo lietuviško kalendoriaus sudarytojo ir leidėjo, liaudies švietėjo, poeto, vertėjo, publicisto. Jis ilsisi Kuršėnų kapinėse, centrinėje miesto aikštėje jam pastatytas paminklas, o garbės kraštotyrininkės Sigitos Lukienės iniciatyva 1996 m. įsteigtas Kalendorių muziejus, dabar įsikūręs renovuotame Kuršėnų dvare. Nuo 1990 metų Šiaulių rajono savivaldybės įsteigta Lauryno Ivinskio premija kasmet skiriama už geriausią tais metais išleistą lietuvišką kalendorių.
Šiemet premija įteikta Šakių krašto kalendoriaus sudarytojoms Linai Eringienei ir Onutei Jasinskienei. Nuoširdus susižavėjimas ir pagarba atvykusiai į premijos įteikimą Šakių rajono viešosios bibliotekos ir Šakių savivaldybės komandai už surengtą įsimintiną ne tik jų išleisto kalendoriaus muzikinį literatūrinį pristatymą, bet ir už nuolatinį lietuvybės puoselėjimą.
Palaiminta kalendorių kelionė Šakių krašte, išleidžiant jau 23 leidinį, nešantį žmonėms gerąją žinią, darbų, minčių ir išminties receptus, primenant, kad šis kraštas, o tuo pačiu mūsų Lietuva, neįsivaizduojama be pagarbos tautiškumą puoselėjantiems žmonėms ir jų darbams.
Man, kartu su Šiaulių rajono tarybos nare, patarėja Ada Grakauskiene, buvo didžiulė garbė pasveikinti laureatus, padėkoti už kilnius jų darbus, o taip pat pasidžiaugti, kad Šiaulių rajono savivaldybė saugo iškilų Lauryno Ivinskio atminimą.