Su Nepriklausomybės gimtadieniu, miela Lietuvai, Islandijos šalie!
Birželio 17 –ąją dieną ( nuo 1944 metų) Islandija švenčia savo Nepriklausomybės šventę. Ši nedidelė valstybė, tapo mums didžia savo drąsiu poelgiu, nes ji buvo pirmoji šalis (1991 m. vasario 11 d.), pripažinusi atkurtos Lietuvos Nepriklausomybę. Tai buvo ypatingas solidarumo ir paramos ženklas. Šiam mums svarbiam Islandijos sprendimui ypač didelę įtaką padarė tuometinis Islandijos užsienio reikalų ministras… Jonas Baldvinas Hanibalsonas. Jis tapo ištikimiausiu Lietuvos draugu, nuolat atvykstančiu į mūsų šalį.
Man buvo didžiulė garbė 2018 m. kovo 11-ąją, kalbėti su ponu J. B. Hanibalsonu ir minint Lietuvos Nepriklausomybę, kartu su juo padėti gėles prie paminklo „Žinia“, kuris Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos valdybos rūpesčiu 2011 metais buvo pastatytas Nepriklausomybės aikštėje, šalia Seimo rūmų. Aštuonių metrų aukščio žalvarinė skulptūra vaizduoja moterį, stovinčią ant nuskeltos kolonos ir iš lanko šaunančią į dangų auksinę strėlę, simboliškai pranešančią pasauliui žinią apie atkurtą Lietuvos nepriklausomybę.
Džiaukimės Nepriklausomybe, branginkime artimų mums šalių draugystę.