Šiandien Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, iš kurios visada sklinda knygų ir išminties šviesa, surengėme spaudos konferenciją ir informavome visuomene, kad Seimo rudens sesijoje dirbsime naujai sukurtoje – Demokratų frakcijoje „Vardan Lietuvos“ . 13 Seimo narių (10 iš LVŽS ir 3 iš Mišrios Seimo narių grupės) nusprendėme sutelkti jėgas, sukurti darbingą aplinką ir dirbti konstruktyvaus bendravimo kultūroje, siekdami eiti demokratijos keliu, įsiklausant į kiekvieną ir bendrai randant sprendimus sudėtingiausiais klausimais, neskirstant frakcijos narių į daugiau ar mažiau lojalius, vertinant ne priklausomumą partijai, o nuveiktus darbus ir norą valstybiškai padėti spręsti Lietuvos žmonių problemas. Mums svarbu žvelgimas į ateitį ir būsimi darbai, o ne nuolatinis praeities klaidų eskalavimas ir priešų ieškojimas ar etikečių klijavimas. Mus vienija atsakomybė ir pareiga padėti Lietuvai įveikti kylančius iššūkius. Šiandien ypatingai reikia susikalbėjimo ir kompromisų paieškos, atvirumo ir skaidrumo, tarimosi su žmonėmis. Pasak kun. R. Doveikos „kiekviena visuomenė gali rasti problemų sprendimus, kai nustojama vienas kitą žeminti, klijuoti etiketes, kovoti su tais, kurie turi kritinį mąstymą ir nori dialogo ir pradės kalbėtis“. Mums buvo, yra ir bus svarbi Šeimos stiprinimo politika. (Priminsiu, kad mūsų kadencijoje buvo priimtas šeimos stiprinimo įstatymas, įdiegti vaiko pinigai, parama jaunoms šeimoms įsigyjant būstą ir kitos priemonės.) Sieksime ieškoti sutarimo dėl pradėtų darbų tęstinumo. Priimami įstatymai negali silpninti šeimų padėties. Telksime jėgas ir dirbsime matydami kiekvieną žmogų – kuriantį ar sukūrusį šeimą, dirbantį ir norintį augti, saugantį ir tausojantį aplinką, grįžtantį į tėvynę, nuo mažiausiojo iki vyriausiojo mūsų visuomenės nario, kuriam reikalinga valstybės parama. Aktyviai spręsime ir kitus žmonėms rūpimus klausimus, nes ir opozicijoje dirbant atsakomybė už Lietuvą yra taip pat svarbi. Pastarieji metai parodė LVŽS ir frakcijos nenorą girdėti kitokią nuomonę, o už jos turėjimą šalinti iš frakcijos ar partijos. Ar galioja laisvo Seimo nario mandato principas ir demokratija? Ir su manim partijos pirmininkas panoro susitikti tik šiandien, kai jau buvo paskelbta mūsų spaudos konferencija, apie tai pranešęs per frakcijos seniūnę tik vakar 10 val. ryto. Galiu tik stebėtis LVŽS pirmininko gebėjimais teigti įsivaizduojamą už esamą. Rengiami slapti pasitarimai Babtuose, kviečiant tik dalį frakcijos narių ir kalbant apie tuos, kurie nebuvo kviečiami. Tačiau pakviestas valstietis Šiaulių rajono meras, siūlęs mane mesti iš partijos už kritiką rajono vadovams. Kritikavau juos viename susirinkime dėl neinformavimo ir nesitarimo su tarybos nariais, bendruomenėmis dėl rajone numatytos statyti biodegalų gamyklos iš mėšlo, toje vietoje, kuri neparanki gyventojams. Ar tokio rajono vadovų veiksmo yra vertas žmonių interesų gynimas – spręskite patys. Žinau, kad būsiu apkaltina, kad esu konservatorė ar liberalė už kalbėjimą Seime su tų frakcijų kolegomis, dėl Seimo darbotvarkės ar kitais klausimais. Nevardinsiu visų briaunuotų šukių ir nesusikalbėjimų. Į gyvenimą žiūriu pozityviai ir visur ieškau kompromiso ir geranoriškumo. Noriu nuoširdžiai padėkoti bendražygiams, su kuriais 25 metus kūrėme ir stiprinome LVŽS. Vertinu Sąjungos nuveiktus darbus, puoselėtas vertybes. Tapdama naujos frakcijos nare, šiandien parašiau pareiškimą išstoti iš LVŽS. Atmetant dabartinį nesusikalbėjimą, taip pat noriu padėkoti Ramūnui Karbauskiui, nes kartu nuveikėme nemažai gerų darbų. Aš nepasikeičiau, man ir toliau bus svarbi kultūra ir lietuvybė, socialinė ir šeimos politika. Visada laikiausi ir laikysiuosi mūsų kurtų Valstybės politiko elgesio kodekso normų. (pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, viešumas ir skaidrumas, pavyzdingumas, sąžiningumas, nešališkumas, atsakomybė).Esu penktą kartą išrinkta vienmandatėje Šiaulių krašto rinkimų apygardoje, dėkoju savo krašto žmonėms. Aktyviai dirbau ir dirbsiu toliau, nes ši kadencija dar nesibaigia, o esanti situacija šalyje reikalauja valstybinio požiūrio ir susitelkimo pagrindinių problemų sprendimui. ( mažinat visuomenės supriešinimą, sprendžiant Covid, pabėgėlių, užsienio politikos problemas. Vyriausybė nėra stipri, reikia ne vien oponavimo, bet ir paramos.)Tikiuosi, kad rasime susikalbėjimą su visais kartu sprendžiant žmonių problemas. Lietuva – svarbiausia!