Intensyvi diena: Socialinių reikalų komiteto posėdis, svarstant įstatymus ir rudens sesijos darbų programą, Demokratų Frakcijos „Vardan Lietuvos“ susitikimas su Užsienio reikalų ministerijos viceministru Egidijumi Meilūnu ir ambasadoriais Diana Mickevičiene, Audriumi Brūzga, aiškinantis apie pablogėjusius Lietuvos ir Kinijos santykius bei neigiamą įtaką verslui ir būtinybę ieškoti išeičių. Nuoširdus džiaugsmas ir padėka Šiaulių Gegužių progimnazijos mokiniams ir mokytojams už puikią parodą „Taikaus pasaulio spalvos“ Seime, kurios atidaryme dalyvavau. Parodą pristatė šauni šios mokyklos direktorė Silvija Baranauskienė. Parodos atidaryme dalyvavusi Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto prie JT koordinatorė Lietuvoje dr. Auksė Narvilienė priminė, kad 2015 m. rugsėjo 10 d. Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto prie Jungtinių Tautų prezidentė dr. Alisija Rodriges Fernandes įteikė Seimui Taikos vėliavą ir paskelbė Lietuvą Taikos Respublika. Šiaulių Gegužių progimnazija ir dar keletas Lietuvos mokyklų ( tame tarpe Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija) yra gavusi šį garbingą apdovanojimą. Kalbėjome apie taikos ir kultūros neatsiejamumą ir svarbą, apie kuriantį žmogų ir vaikų ugdymą gerumo ir meilės aplinkoje. Pagarba Seimo kultūros komiteto pirmininkui Vytautui Juozapaičiu, kolegai Stasiui Tumėnui už gražių iniciatyvų puoselėjimą.