Seimo narės Rima Baškienė, Laima Nagienė ir Laima Mogenienė negali sutikti, kad padėtis vaikus auginančioms šeimoms blogėtų, todėl užregistravo pasiūlymą Seimui pateiktam Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo projektui.
Lietuva yra daug nuveikusi šeimos politikos klausimais: įvesti ir didinami vaiko pinigai, vienos ilgiausių ir geriausiai apmokamų vaiko priežiūros atostogos, tėvystės atostogos ir t.t.
ES direktyva 2019/1158 „Dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros“ įpareigoja Lietuvą įvesti 2 mėnesių neperleidžiamas vaiko priežiūros atostogas motinai ir tėvui. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. kovo 29 d. Seime pateiktas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo projektas numato jau nuo š. m. rugpjūčio 1 d. tai įteisinti. Įstatymo projekte numatomas vaiko priežiūros atostogų pasirinkimas vienu atveju – 18 mėnesių su galimybe dirbti, tačiau gaunama atlyginimo ir vaiko priežiūros išmokos suma negalėtų viršyti buvusio darbo užmokesčio dydžio ir antru atveju – iki vaikui sueis 24 mėnesiai.
Įstatymo projekto nuostatos, su kuriomis nesutinkame – vaiko priežiūros išmokų dydžių mažinimas. Pirmu atveju vietoj buvusio 77,58 proc. kompensuojamo darbo užmokesčio įstatymo projekte numatyta mažinti iki 60 proc. Antru atveju – iki vaikui sueis 12 mėn. vietoj buvusio 54,01 proc. mažinama iki 45 proc., o iki vaikui sueis 24 mėnesiai, nuo 31,03 mažinama iki 25 proc. Atkreiptinas dėmesys, kad dabar vaiko priežiūros išmoka mokamaneatsižvelgiant į tuo metu gautas pajamas ir (ar) išmokas, o teikiamu įstatymo projektu siūloma, kadgaunama atlyginimo ir vaiko priežiūros išmokos suma negalėtų viršyti buvusio darbo užmokesčio dydžio.
Siekiame, kad valstybė suteiktų daugiau dėmesio ir paramos šeimoms, o svarbiausia – neblogintų jų padėties.Teiginys, kad jau pirmais vaiko auginimo metais visos motinos (ar tėvai auginantys vaiką) galės dirbti – ir būtent tuo grindžiamas išmokų dydžio mažinimas – neatitinka realybės. Siekdami lankstesnio darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo neturime bloginti padėties jaunoms šeimoms auginant vaikus. Sudarykime galimybę šeimoms pasirinkti, plėskime darželių skaičių, gerinkime šeimų gyvenimą, o ne, buhalteriškai skaičiuodami menamas pajamas, įneškime sumaištį ir nepasitenkinimą, ypač dabar, kai nuolat girdime blogėjančios ekonominės padėties prognozes.
Siūloma, įvertinant visumą pakeitimų, pasirinkus vaiko auginimo laikotarpį iki vaikui sueis 18 mėnesių, taikyti vaiko priežiūros išmoką – 70 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, o pasirinkus vaiko auginimą iki 24 mėnesių, pirmais metais taikyti – 54 proc. išmoką, o antrais metais – 31 proc. išmoką neatsižvelgiant į tuo metu gautas pajamas ir (ar) išmokas.
Žinotina, kad pateiktame įstatymo projekte siūloma, kad neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais būtų mokama 78 procentų vaiko priežiūros išmoka.