Pagarba Gruzdžių miestelio bendruomenei ir čia gyvenantiems, dirbantiems ir Gruzdžius garsinantiems žmonėms. Sveikindama su miestelio švente linkėjau tarnauti kilniems idealams ir įgyvendinti mūsų tautą vienijančius siekius.
Gruzdžių bažnyčioje kasmet vyksta Šv. Roko atlaidai. Šiandien parapijos klebono ‎Donato Klimašausko kvietimu mišias aukojo kun. Ričardas Doveika. Klausiausi kunigo pamokslo žodžių ir lyg mozaiką dėliojau išgirstus žodžius ir savo pastebėjimus.
Dažnai matome, kad susireikšminimas, vienasmeniški sprendimai, kitų nuomonės nepaisymas, egoizmas gimdo žmonių atstūmimą. Autoritetais pavirsta apkalbos, kurios supriešina žmones.
Nebijojimas nukentėti už tiesą, tikėjimą, neatsisakymas atsakomybės, vertybių, sąžinės, savivertės ir savigarbos nepraradimas – tai nėra lengva, bet įmanoma, jei myli žmones ir gyvenimą, jei žinai ir jauti, kad darydamas gerus darbus, aukodamas save kitiems, tampi laimingu.
Kunigas Ričardas Doveika sakė, jog Šv. Rokas, turėdamas gydymo galią, pats užsikrėtęs maru keliavo žmonėms nešdamas sveikatos dovaną. Gera darantis žmogus neretai būna įtarinėjamas, pažeminamas, paniekinamas, pastumiamas, tačiau nepastumiantis kito žmogaus. Kunigas kvietė mokytis būti gerais, mokytis būti ramybės žmonėmis, švęsti gyvenimą. Žiūrint žmogui į akis pasakyti: „pasitikiu tavimi ir nuo tos akimirkos pradingsta bet koks noras pastumti kitą žmogų“.
Buvo išties daug ir prasmingai pasakyta apie bendruomeniškumo galią ir mums skirto laiko dovaną, kurią turime įprasminti darydami gera kitiems.
Išgirskime.