Liepos pirmąjį sekmadienį Lietuvoje minima Globėjų diena. Tai puiki galimybė padėkoti žmonėms, kurie į savo šeimą priima tėvų paliktus vaikus. Statistika liūdna – per 2019 m. net 1306 vaikai neteko tėvų globos, didžioji dalis todėl, kad tėvai nesirūpina, neprižiūri, netinkamai auklėja, naudoja fizinį ar psichinį smurtą. Viso 7446 tėvų palikti vaikai auga globos institucijose, šeimose ir šeimynose. Kasmet mažėjant institucinei globai, šeimose auga 4888 vaikai, šeimynose – 354.
Seimas, įrašydamas šią dieną į Atmintinų dienų įstatymą, siekė atkreipti dėmesį į globos svarbą ir užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jie galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti.
Minint globėjų dieną Lietuvoje visą savaitę vyko įvairios akcijos, renginiai, konferencijos ir susitikimai, Kuršėnų šeimos namuose ( buvę vaikų globos namai) susirinko Šiaulių rajono globojančių vaikus šeimų ir šeimynų atstovai. Nuoširdi padėka, visiems globėjams už jų labai svarbų ir kilnų darbą ir sveikinimas su artėjančia Valstybės diena!