Su Jūsų profesine švente ! Nuoširdi padėka Jums už pasiaukojimą ir drąsą gelbstint žmonių gyvybes, už kasdieninį sunkų, bet labai reikalingą Jūsų darbą. Ypač šios ekstremalios situacijos laikotarpyje Jūs esate svarbiausi ir Jus tenka sunkiausia našta. Būkite laimingi, viltį ir laimė dalindami kitiems. Ačiū, kad esate!
Nuo 1918 metų balandžio 27 d., kai Lietuvos valstybės Tarybos sprendimu buvo įkurta Sveikatos komisija, ši diena tapo svarbia medicinos istorijoje, o nuo 2004 m. LR Seimo nutarimu ji minima kaip medicinos darbuotojų profesinė šventė. Visos kartos stengėsi įnešti kuo didesnį indėlį plėtojant sveikatos apsaugą, propaguojant sveiką gyvenseną. Šiandien Lietuva medicinos srityje minima kaip pažangi valstybė ir šis vertinimas yra Jūsų visų pasiekimas ir nuolatinio siekio tobulėti kelias.