Gegužės 15-oji – Tarptautinė šeimos diena. Nuoširdžiai sveikinu!
Pagarba darnioms, atsakingai vaikus auginančioms ir globojančioms šeimoms.
Dėkoju visiems, kuriems šeima yra vertybė!
Dėkoju už buvusius prasmingus renginius, kurių šviesa ir prisiminimai išlieka ir džiugina.