Gedulo ir vilties dienos minėjimo Seime metu nuskambėję dainos žodžiai: „ Kad ne auksinės vasaros, ne mėlynos vosilkos, nebūtume atėję čia…“ daug kam suspaudė širdį ir priminė žiaurias tremties dienas. Atmintis. Liudijimai. Tikėjimas ateitimi…Lietuvos kariuomenės karininkas Alminas Sinevičius kalbėjo minėjime: „Viltingai nuteikia, kad lietuvio identitetas, suformuotas sukilimų, partizaninio pasipriešinimo, tremčių ir kitų ryškių įvykių, yra daugumos jaunų Lietuvos piliečių širdyse. Pilietiškas, už savo valstybę atsakingas ir istorinę patirtį sukaupęs Lietuvos žmogus jau nebėra ateitis, mes esame dabartis“.
Kiekvieno mūsų pareiga ieškoti geriausių sprendimų dėl mūsų Lietuvos.