Ką mums reiškia okupacijos, tremtys ir kova už laisvę? Tai – gyvoji mūsų tautos istorija ir nenutrūkstamas ryšys tarp praeities ir dabarties, tarp išgyvenimų, neteisybės ir vilties, tikėjimo bei atsakomybės už savo Tėvynę. Apie tai šiandien Gedulo ir Vilties dienai skirtame minėjime Seime skambėjo liudijimai su skausmingu realybės pajautimu apie 1941m. birželio 14-ąją, kai prasidėjo pirmasis masinis trėmimas į Sibirą, apie Lietuvos okupavimą, leidžiantį labai jautriai suprasti ukrainiečius ir kovos už laisvę svarbą prieš nužmogėjusį agresorių.
Amžinai išliks gyva okupacijos ir genocido aukų atmintis, bylojanti apie drąsą priešintis ir išgyventi, norą sugrįžti ir kurti laisvą Lietuvą. Istorinė patirtis mus dar labiau įpareigoja branginti ir saugoti taiką.
Jautru buvo skaitant tremtinių pavardes šalia Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Vilniuje. (Tremtinių pavardes planuojama skaityti visą parą ir daugelyje Lietuvos miestų).