Gedulo ir Vilties bei okupacijos ir genocido minėjimas lauko gėlėmis papuoštoje Seimo Kovo 11-osios salėje, žvelgiant į nežinią vedančius traukinio bėgius, kuriais į Sibirą buvo ištremta šimtai tūkstančių mūsų tautiečių ir klausantis skausmingų liudijimų apie sovietų sąjungos vykdytą agresiją.
Skaitėme ištremtųjų pavardes ir sustingome maldoje – kad tai niekada nepasikartotų.