Birželio 16 d. Seime vyko minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti. Karu su Seimo Pirmininku V. Pranckiečiu pirmininkavau posėdžiui. Seimo nario, buvusio tremtinio Juliaus Sabatausko jaudinanti kalba, leido jo akimis pažvelgti į žiaurius mūsų tautai įvykius. J. Sabatauskas kalbėjo: „…daug jų, mūsų tėvų, senelių, brolių ir seserų taip ir liko lietuviškais kryžiais paženklinti tolimų kraštų amžinojo įšalo, …klampių pelkių, neįžengiamų girių ar smėlynų kapuose. Tai skaudūs mūsų istorijos simboliai, kurie liudija okupantų ir jų pakalikų klupdytą, žudytą, prievartautą, bet, nepaisant gausybės aukų, nepalaužtą Lietuvą….. Iš vaikystės tremtyje gražiausią dalyką prisimenu ne tik vasaros baltąsias naktis, bet ir nepaprastą tremtinių (ir ne tik lietuvių, nes ten buvo ir žydų, ir vokiečių, ir ukrainiečių, ir lenkų) visos bendruomenės solidarumą. Buvo dalijamasi ir duonos trupiniu, ir sriubos šaukštu, ir daina, ir knyga. Visi suprato, kad atsidūrus tokioje padėtyje, reikėjo laikytis išvien. Džiugu, kad pandemijos akivaizdoje panašų solidarumą pajutome mes visi. Net ir susidūrus su nematomu ir klastingu priešu, atrodo, susitelkėme ir tapome brandesni. Koronaviruso protrūkis ir jo pasekmės tapo nemenku iššūkiu net stipriausių pasaulio valstybių visuomenėms. Negaliu slėpti susižavėjimo, kiek Lietuvoje atsirado daug žmonių, galvojančių ne vien tik apie save…“- kalbėjo J. Sabatauskas.
Ir išties, kokią didžiulę galią turi susitelkimas, bendrystė, geranoriškumas!
Seimas vienbalsiai priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos Respublikos sovietų okupacijos 1940 m. ir jos pasekmių. Seimas, pagerbdamas pusę amžiaus trukusios sovietų okupacijos metu Lietuvos piliečių aukas bei jų atminimą, kviečia visuomenę kritiškai vertinti okupaciją ir jos padarinius neigiančią ir antisovietinę rezistenciją menkinančią propagandą. Priimtame dokumente pažymima, kad valstybė tai turėtų paremti pasitelkdama Lietuvos švietimo sistemą, visuomenės edukaciją medijose, kultūros įstaigose, populiariojoje kultūroje ir visas kitas demokratinėje valstybėje tinkamas priemones.