Po Šv. Mišių Kuršėnų Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje prie Tremtinių paminklo vyko minėjimas. Kaip ir daugelį metų buvau kartu su savo krašto žmonėmis. Lenkiuosi kiekvienam, kuriam meilė Tėvynei ir darbas dėl jos yra svarbiausia. Po minėjimo su grupele tremtinių aplankėme Kuršėnų ir Pavenčių geležinkelio stotis, kur stovi atminimo paminklai, liudijantys, kad iš čia mūsų tautiečiai buvo tremiami į Sibirą. Tremtinė, Šiaulių rajono garbės pilietė Eugenija Dragūnienė sukalbėjo maldą: „Viešpatie, išgirski tu ir mus, tegul pasauly gėrio daugiau bus, tegul neverks vaikai, seneliai nekentės, tegul visi matys, visi girdės, aš noriu pasimelst už Jus visus, už tuos kurie yra ir tuos, kurių jau niekad nebebus…“ Atminimas išlieka.